Anglická gramatika je bezplatná sekce pro studenty angličtiny. Jsou zde jednoduše vysvětleny anglické gramatické jevy a možnost uživatelů otestovat se ze specifických oblastí.

Registrovaní uživatelé mají přístup ve StudyPro k více než 10 000 testům, které jsou jednotlivě generovány v závislosti na úrovni studenta. Pokud je uroveň testů příliš složitá, pak systém automaticky změní obtížnost, která bude korespondovat s vašim akuálním stavem znalostí. Další výhodou je možnost stažení materiálu ve formě PDF souborů, vysvětlení správných odpovědí, on-line slovník a možnost zlepšit si výslovnoast v poslechovém modulu.

Dostupné části