Podmínková souvětí (kondicionály) - První a druhý kondicionál

Conditionals - First and second conditionals

Podmínkové souvětí se skládá ze dvou vět: podmínkové vedlejší věty uvedené spojkou „if“ (if clause) a hlavní věty (main clause).

Pokud souvětí začíná hlavní větou za níž následuje „if“ a vedlejší věta, neoddělujeme je čárkou. Pokud ale naopak začíná souvětí na „if“, musí být hlavní věta od vedlejší oddělena čárkou.

Podmínka může být buď skutečná (tedy reálná v současnosti nebo budoucnosti) nebo neskutečná (tedy nereálná, lišící se od skutečnosti).

V prvním kondicionálu používáme podmínku skutečnou, ve druhém pak neskutečnou.

 • První kondicionál: If the weather is nice, we’ll go swimming.
 • Druhý kondicionál: If I had a million pounds, I would buy a big yacht.

1. První kondicionál (First Conditional)

První kondicionál (podmínka) vyjadřuje podmínku skutečnou, tedy možnou v přítomnosti nebo v budoucnosti.

Jak vytvořit souvětí s prvním kondicionálem
Podmínková věta Hlavní věta
if + podmět + sloveso v přítomném čase prostém podmět + will + sloveso
 • If the weather is nice,
 • Jestli bude pěkně,
 • we’ll go swimming.
 • půjdeme se koupat.
 • If you study hard,
 • Jestli budeš usilovně studovat,
 • you will pass the test
 • uděláš ten test.

2. Druhý kondicionál (Second Conditional)

Druhý kondicionál (podmínka) vyjadřuje podmínku neskutečnou v přítomnosti nebo v budoucnosti.

Ve souvětích s druhým kondicionálem nelze nahradit spojku „if“ spojkou „when“.

V každé větě druhého podmínkového souvětí používáme jiný slovesný čas.

Jak vytvořit souvětí s druhým kondicionálem
Podmínková věta Hlavní věta
if + podmět + sloveso v minulém čase prostém podmět + would + sloveso
 • If I had a million pounds,
 • Kdybych měl milión liber,
 • I would buy a big yacht.
 • koupil bych si velkou jachtu.
 

Dostupné testy: