Předpřítomný čas průběhový

Present Perfect Continuous

have been/has been + příčestí přítomné, tzn. -ing

Děj, který začal v minulosti a stále trvá

I have been working here for five years.

Recently, lately

Recently, I have been feeling really tired.

1. Děj, který začal v minulosti a stále trvá

Předpřítomný čas průběhový používáme pro vyjádření děje, jenž začal v minulosti a trvá až do současnosti. Výrazy "for ten minutes", "for two months", a "since Monday" ukazují, jak dlouho děj trvá a jsou typické pro věty s tímto časem.

 • I have been working here for five years.
 • Pracuji zde již pět let.
 • He has been studying English for one year.
 • Studuje angličtinu již jeden rok.
 • She has been sleeping for the last hour.
 • Spí již celou poslední hodinu.
 • I have been waiting here for two hours.
 • Čekam zde již dvě hodiny.
 • John has been studying at the college since May.
 • John studuje na univerzitě od května.

Předpřítomný čas průběhový se typicky používá pro kratší časové úseky a dočasné činnosti, zatímco předpřítomný čas prostý je obvyklý pro delší časové úseky a trvalejší děje nebo stavy.

 • I have been working here for five years.
 • Pracuji zde již pět let (, ale není to práce na pořád.)
 • I have lived here for five years.
 • Bydlím zde již pět let (a nemíním se stěhovat.)

2. Recently, lately

Předpřítomný čas průběhový lze použít i BEZ udaní přesné doby, odkdy trvá. Předpřítomný čas průběhový se používá často po vyrazech "recently" a "lately".

 • Recently, I have been feeling really tired.
 • V poslední době se cítím opravdu unavený.

3. Neprůběhová a smíšená slovesa - nahrazování průběhového času prostým

Některá anglická slovesa obvykle netvoří průběhové časy, proto jim říkáme neprůběhová slovesa (non-continuous verbs). Patří sem např. slovesa "to love", "to like" nebo "to belong".

Jiná anglická slovesa mají několik významů, z nichž jeden obvykle netvoří průběhové časy. Těmto slovesům říkáme smíšená slovesa (mixed verbs). Patří k nim např. slovesa "to have" nebo "to be".

Pokud se tato slovesa vyskytnou ve větě, kde bychom normálně použili předpřítomný průběhový čas, musíme ho nahradit předpřítomným prostým časem.

 • Sam has been having his bike for 6 months. Špatně
 • Sam has had his bike for 6 months. Správně
 • Sam má již šest měsíců kolo.

4. Činný / trpný rod

 • Recently, Pavel has been doing the work. Činný (Active)
 • Poslední dobou dělá tu práci Pavel.
 • Recently, the work has been being done by Pavel. Trpný (Passive)
 • Poslední dobou je ta práce prováděna Pavlem.

Předpřítomný průběhový čas se v trpném rodě vyskytuje málokdy.

 

Dostupné testy: