Přítomný čas prostý

Simple Present

sloveso v základním tvaru

he/she/it + (sloveso)-s

Opakované děje

I eat bread for breakfast everyday.

Fakta nebo generalizace

Bears like honey.

Děj, který právě probíhá

I am here now.

1. Opakované děje

Přítomný čas prostý použijeme tehdy, když chceme vyjádřit děj opakovaný nebo obvyklý. Dějem opakovaným nebo obvyklým se rozumí určitý zvyk, záliba nebo každodenní událost.

 • I eat bread for breakfast everyday.
 • Každý den snídám chléb.
 • She plays the piano.
 • Hraje na klavír.
 • She does not play football.
 • Nehraje fotbal.
 • I do not play football.
 • Nehraji fotbal.

2. Fakta nebo generalizace

Přítomný čas prostý může také vyjadřovat to, že mluvčí věří, že určitá skutečnost vždy byla, je a bude pravdivá. Není důležité, jestli má mluvčí pravdu či ne. Přítomný čas prostý může být také používán pro generalizaci (zevšeobecňování). To platí jak pro osoby, tak pro věci.

 • Bears like honey.
 • Medvědi mají rádi med.
 • Paris lies in France.
 • Paříž leží ve Francii.
 • London is a small town.
 • Londýn je malé město. (Nezáleží na tom, že toto tvrzení je nepravdivé.)

3. Děj, který právě probíhá

Přítomný čas prostý je někdy používán pro vyjádření děje, který právě probíhá či neprobíhá. Toto platí pouze pro slovesa, která netvoří průběhové časy a pro smíšená slovesa v neprůběhovém významu. Prostým časem zde vlastně nahrazujeme průběhový čas, který nelze použít.

 • I am here now.
 • Teď jsem tady.
 • She is not here now.
 • Teď tady není.
 • He has a new flat.
 • Má nový byt.

4. Činný / trpný rod

 • Once a week, Paul cleans his room. Činný (Active)
 • Paul si uklízí pokoj jednou týdně.
 • Once a week, the room is cleaned by Paul. Trpný (Passive)
 • Jednou týdně je pokoj uklizen Paulem.
 

Dostupné testy: